" ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ "


Thaicabling.com

Thaicabling.com มีความเชี่ยวญชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค ทั้งระบบไฟเบอร์ออฟติค ระบบแลนทั้ง ในอาคารและนอกอาคาร รวมถึงระบบแลนไร้สาย โดยทีมงาน network engineer และ system engineer เพื่อ ออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมากที่สุด นอกจากระบบ network แล้ว ทางทีมงานมี ความเชี่ยวชาญทางด้านการเดินสายอื่นๆ ได้แก่ การออกแบบและเดินสายไฟฟ้า แสงสว่าง สายโทรศัพท์ สายภาพและ เสียง และระบบกล้องวงจรปิด และสายสัญญาณทุกชนิด Thaicabling.com รับทำงานทั่วประเทศไทยและทำงานนอกเวลาทำงานปกติทำงานกลางคืนและวันหยุดทุกวัน เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า Thaicabling.com ให้การรับประกันการเดินสายทุกชนิดเป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เราเลือก อุปกรณ์และทำงานด้วยมืออาชีพ Thaicabling.com ให้บริการมากว่า 12 ปี และด้วยความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 300 รายการบริการของ thaicabling.com